Vi hjelper deg å velge riktig glass

Til tross for den viktige rollen glass i vinduer spiller for vårt daglige liv og som gir oss lys og utsyn, er de egenskaper glasset har i liten grad kjent av den vanlige forbruker. Vi skal derfor gi en enkel innføring innenfor områdene. Du kan få praktisk talt alle funksjoner du ønsker innebygget i en og samme glaskonstruksjon.

Les mer: Vi hjelper deg å velge riktig glass

Velg riktig glass

funksjonsglassDu stiller kravene, vi har glasset!

Glassets grunnleggende funksjoner er å slippe inn dagslys, gi fri gjennomsikt og beskytte mot vær og vind. De siste tiårene har den tekniske utviklingen av glassets egenskaper gjort det til et av de viktigste byggematerialene.

Les mer: Velg riktig glass

Sikkerhetsglass

Bruk sikkerhetsglass der folk ferdes personsikring

Det er ikke uvanlig at mennesker støter sammen med bygningsdeler. Faren for uhell øker i takt med antall mennesker og aktiviteter. Barn og unge er spesiellt utsatt da de beveger seg på en annen måte enn voksne. De er mer spontane og impulsive, som igjen gjør dem mer utsatt for farer, som for eksempel sammenstøt med glass i dører. Derfor er det viktig å forhindre at slike ulykker skjer.

 

 

Les mer: Sikkerhetsglass

Glass til støydemping

Støy kan være svært helseskadelig. Vi leverer støydempenden glass i mange ulike varianterStøy er et voksende miljøproblem!

Støy er et voksende miljøproblem, fremfor alt langsmed sterkt trafikkerte gater og veier med tungtrafikk. Den forstyrrende støyen trenger hovedsaklig inn gjennom glasspartier og utettheter i konstruksjonene. Vi har i samarbeid med vår glassleverandør Pilkington, både høy kompetanse og gode produkter for å løse dine støyproblemer uansett om du ønsker å dempe utendørs støy, eller støy mellom forskjellige bygningsdeler.

 

Les mer: Glass til støydemping

Flere artikler …

  1. Solbeskyttelsesglass
  2. Mange kombinasjonsmuligheter

Side 1 av 2

sd