Beskyttelsesglass

Det finnes flere typer beskyttelsesglass og sikkerhetsglass, og de fungerer gjerne som multifunksjonelle glass. Les mer her.

Det finnes flere typer beskyttelsesglass og sikkerhetsglass, og de fungerer gjerne som multifunksjonelle glass.

Beskyttelsesglass

Beskyttelsesglass brukes for å sikre personer, verdier og gjenstander. De testes og klassifiseres på samme måte i hele EU. STAPID PROTECT er tilpasset de nye kravene, og er et godt valg.

Sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass hovedoppgave er å unngå personskade. Her brukes termisk herdet glass, SECURIT, og det er en granulerende glasstype. STAPID er en laminert glasstype, men er ikke like sterk som SECURIT. Her vil glasset bli hengende igjen i rammen etter at glasset har knust. Dersom det finnes risiko for fall dersom glasset knuses så skal du velge laminert glass.

Les mer om sikkerhetsglass her.