Brannhemmende glass

Brannhemmende glass er spesialglass som gir midlertidig beskyttelse i tilfelle at det oppstår brann.

Spesialglass kalt brannhemmende glass tilbyr periodisk beskyttelse mot brann, og graden av beskyttelse avhenger av hvilken type brannhemmende glass som brukes. Generelt fungerer alle brannklassifiserte glass som en barriere for å forhindre spredning av flammer og røyk. Noen brannhemmende glass gir også en viss isolasjon mot varmen fra brannen.

Evnen til å forhindre spredning av ild i en bygning er en av de viktigste funksjonene til brannhemmende glass, og bruken av slike glass er en viktig komponent i bygningssikkerheten. Bruk av brannhemmende glass er regulert av bygningsforskrifter som bestemmer hvor de skal brukes.

Det finnes ulike klasser av brannhemmende glass, inkludert E-klassifisering som gir en barriere mot brann, varme gasser og røyk. EW-klassifisering gir også en barriere mot brann, varme gasser og røyk, samt redusert passering av termisk stråling. EI-klassifisering gir en ekstra varmeisolasjon for å skape en barriere mot brann, varme gasser og røyk.