Varm kant

Vinduer med varm kant er en energieffektiv løsning for å redusere varmetapet fra vinduene, og hjelper deg å senke strømforbruket.

Vinduer med varm kant er en moderne og energieffektiv løsning for ethvert hjem. Disse vinduene har et spesielt isolerende materiale rundt kanten av glasset, som reduserer varmetapet og dermed senker strømregningen.

En av fordelene med vinduer med varm kant er at de bidrar til å redusere energikostnadene i bygninger. Fordi varmetapet gjennom vindusglasset reduseres, vil mindre energi være nødvendig for å varme opp eller kjøle ned bygningen. Dette kan føre til betydelige besparelser på strømforbruket over tid.

En annen fordel med vinduer med varm kant er at de kan forbedre inneklimaet i bygningen. Fordi mindre varme går tapt gjennom vindusglasset, vil temperaturen i bygningen være jevnere fordelt, noe som kan bidra til å skape et mer komfortabelt og helsevennlig